Τεχνική Υπηρεσία

Για συναλλαγές με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κ. Βάρναλη 67, 13231, Πετρούπολη
Τηλέφωνο: 213 2024425
Φαξ.: 213 2024474
Email: tech_dept@petroupoli.gov.gr


Καταχώρηση Ανελκυστήρων στο μητρώο του Δήμου Πετρούπολης. Υποχρέωση Καταχώρησης Ανελκυστήρων στο μητρώο του Δήμου Πετρούπολης Έχετε ανελκυστήρα; Γνωρίζετε ότι πρέπει εκ του νόμου να πιστοποιηθεί και να καταχωρηθεί στο μητρώο ανελκυστήρων του Δήμου; Αρμόδια Υπηρεσία για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Υποχρέωση…

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. 213 2024464 - 213 2024441) Για την λήψη βεβαίωσης αρίθμησης απαιτούνται: • Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο) προς την Τεχνική Υπηρεσία • Άδεια οικοδομής του ακινήτου  ή συμβόλαιο Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Αρχεία: Αίτηση    

 Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. : 213 2024464 - 213 2024441)Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την συγκεκριμένη βεβαίωση για το ακίνητο του, κάνοντας αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του  Δήμου με πλήρη περιγραφή της θέσης του ακινήτου.Η υπηρεσία βρίσκει από το αρχείο της την αντίστοιχη απόφαση και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

  Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024426) Για την λήψη βεβαίωσης σήμανσης θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία της οδού - οδών . • Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία Η αίτηση κατατίθεται  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Αρχεία: Απλή αίτηση

  Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (πληροφ. : 210 5064067) Έπειτα από την υπ’ αριθ. 278/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος αποφάσισε την οριοθέτηση και τοποθέτηση σήματος ¨επιφανείας διόδου¨ δηλ. (1,50Χ2,00) έμπροσθεν της οικίας ατόμων με προβλήματα υγείας, ώστε να απαγορεύεται η στάθμευση για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι έχοντες ανάγκη (νεφροπαθείς, κινούμενοι με αναπηρικό…

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. : 213 2024426) Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο) Τεχνική Υπηρεσία Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε εκτός από την ακριβή διεύθυνση, η άδεια οικοδομής  και η ημερομηνία καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνει η κατάληψη του οδοστρώματος. Η παρούσα…

  Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (ΤΗΛ:  213 2024426) Η κατασκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων  διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία: Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 367 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580Δ /1999). Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.3α του Ν. 2696/99 περί «Κυρώσεως του κώδικα…

  Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024426) Για κατασκευή ή ανακατασκευή οδού (ασφαλτόστρωση) από το Δήμο απαιτούνται:  Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία  Σαφής διατύπωση θέσης Η αίτηση κατατίθεται  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Στη συνέχεια  η Τεχνική Υπηρεσία  αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί σε μελλοντική εργολαβία μέσω του…

 Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024426)Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι περνάει μπροστά από το ακίνητο σας κεντρικός αγωγός ή αν υπάρχει ήδη αναμονή με το ακίνητο σας, (πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία στο 213 2024465).Σας ενημερώνουμε ότι κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης…

  Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική(Τμημα Πολεοδ. Εφαρμ.) (πληροφ. : 213 2024464 - 213 2024441) Για έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να μην υπάρχει οφειλή από τους ιδιοκτήτες προς το Δήμο Πετρούπολης  (ελέγχεται από την Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου): • Υποβολή αίτησης (ειδικό…