ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

– Σίμος Ευάγγελος, Δήμαρχος Πρόεδρος
– Δαλέντζας Εμμανουήλ
– Κανέλλη Ζαχαρούλα       
– Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
– Μαλαθρίτης Νικόλαος
– Ζορμπά Ανθή
– Σακούτης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
– Σουξές Γεώργιος
– Κυριάκος Χρήστος                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

– Απολλωνάτος Ελευθέριος
– Μαυρογεώργης Στέφανος
– Τσιακίλος Γεώργιος
– Σταγκουράκης Νικόλαος
– Φιλίππου Βασίλειος