Τηλεοπτικά μηνύματα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την προστασία των πολιτών από σεισμό και από τις ιρλανδικές διαβάσεις.
Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ