Δήμος Πετρούπολης

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της 1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα “Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019”.
Δείτε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.