Στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Αττικής

Στη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχωρά η Περιφέρεια Αττικής σε αυτή την ιδιαίτερη λόγω υγειονομικής κρίσης συγκυρία, χορηγώντας κεφάλαιο κίνησης σε όσους είδαν τις δραστηριότητες τους να πλήττονται από τον κορωνοϊό, μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000 ευρώ, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020).

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000 € – 50.000 € και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου έως και την καταληκτική ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564 Αθήνα στο τηλ. 2130166100 και στο e-mail attica-covid@elanet.gr .