Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι, βάσει του N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α΄/28.03.2023) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου, κατόπιν αίτησής τους, να ρυθμίσουν οφειλές τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01.11.2021 έως και την 01.02.2023, καθώς και οφειλές από ρυθμίσεις που δεν εξυπηρετήθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως και την 01.02.2023 (άρθρα 110 έως και 117 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) και 165 έως 172 του ν.4764/2020 (Α΄ 256).

Όπως προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 30.06.2023 και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 14:00, τηλ. 213 2024494 και ηλεκτρονική διεύθυνση tamiaki@petroupoli.gov.gr.

 

Αρχεία: 

  1. Ερμηνευτική Εγκύκλιος N.5036/2023.
  2. Αίτηση Υπαγωγής στην ρύθμιση