αλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Πετρούπολης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου επί της πλατείας Θέτιδος.

Ενημερωθείτε από την Προκήρυξη της Δημοπρασίας.