ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Επειδή η προγραμματισμένη για τις 25 Ιανουαρίου 2019 διακοπή ηλεκτροδότησης δεν πραγματοποιήθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, από τις 9:00 έως τις 14:00, κάτι που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσλειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (καθώς στις προγραμματισμένες διακοπές τροφοδότησης αναφέρονται και οι οδοί ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ). Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας!

Σας ενημερώνουμε ότι πληροφόρηση για όλες τις προγραμματισμένες προσωρινές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται και από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).