Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πετρούπολης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 27/07/2022 και λήγει την  5/08/2022 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@petroupoli.gov.gr)

Αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα ΙΙ
Αίτηση