Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για τη προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού σε κεντρικούς οδούς του δήμου Πετρούπολης.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνικές προδιαγραφές