Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, στα σχολεία της πόλης μας θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα δωρεάν διανομής δεκατιανού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την Ένωση Γονέων που ως στόχο έχει την παροχή δεκατιανού σε 250 περίπου μαθητές,  κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στο σχολείο.
Ο Δήμος αφού παρέλαβε τις αιτήσεις, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, τις μοριοδότησε και μετά από τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής ανακοινώνει τα εξής:
 Κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην προαναφερόμενη πρόσκληση, εκτός από εκείνες που δεν  πληρούσαν τους όρους (παιδιά που φοιτούν σε σχολεία εκτός πόλης)