Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού υψηλών δέντρων 2016.