Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, υλικών αυτόματου ποτίσματος και υλικών επισκευής υδροπαροχών  2015.