Προκήρυξη προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ).

Προκήρυξη προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ).

Σε προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού για τη « Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ( Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Ανάμεσα στις Τοπικές Ομάδες Υγείας της Δυτικής Αθήνας που θα ενισχυθούν βρίσκεται και η (Τ.ΟΜ.Υ.) Πετρούπολης.

Οι προσλήψεις θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16/4/2021.

Πιο συγκεκριμένα για την Πετρούπολη προκηρύσσονται θέσεις  για οκτώ (8) γενικούς ιατρούςπαθολόγους, έναν (1) παιδίατρο, δύο (2) νοσηλευτές-τριες, έναν (1) κοινωνικό λειτουργό, δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους και δύο (2) επισκέπτες υγείας.

Δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Προκήρυξη ΙΔΟΧ ΤΟΜΥ