ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Εντός των χρονικών ορίων που αποτελούσαν δέσμευση απέναντι στους μαθητές της Πετρούπολης, κατέφθασαν σήμερα το πρωί οι δύο πρώτοι από τους δεκαέξι συνολικά οικίσκους και ξεκίνησε άμεσα η τοποθέτησή τους.
Οι οικίσκοι στους οποίους θα στεγαστούν οι μαθητές του 2ου Λυκείου Πετρούπολης, τοποθετήθηκαν στον αύλειο χώρο του 1ου Λυκείου, στον οποίο το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε είχαν γίνει όλες οι προεργασίες και είχε διαμορφωθεί κατάλληλα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι οικίσκοι είναι κατασκευασμένοι με σύγχρονα υλικά και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Από την Δευτέρα αναμένεται να έρθουν άλλοι οκτώ οικίσκοι, ενώ υπολογίζεται να έχουν παραδοθεί όλοι μέχρι το τέλος του μήνα. Τα δύο σχολεία (1ο & 2ο Λύκειο) θα συνεχίσουν να συστεγάζονται προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και εγκατασταθούν οι μαθητές στις προκάτ αίθουσες.
Η συνεργασία της Διοίκησης του Δήμου, με το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και οι συντονισμένες ενέργειες που έγιναν απ’ όλες τις πλευρές, είχαν σαν αποτέλεσμα την ταχεία διευθέτηση του ζητήματος της προσωρινής μεταστέγασης του 2ου Λυκείου Πετρούπολης.
Επόμενο βήμα είναι η πλήρης αποκατάσταση του σχολείου, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά σε αίθουσες ασφαλείς, με σύγχρονες προδιαγραφές αντισεισμικής θωράκισης.
Παρόντες στη σημερινή ”υποδοχή” των οικίσκων ήταν ο Δήμαρχος Στέφανος Βλάχος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Θανάσης Σκαλιστήρας, Νίκος Κακαβάς, Φώτης Χριστόπουλος, Κατερίνα Σταματοπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Βαμβακάς, καθώς και αντιπροσωπεία μαθητών του σχολείου.

 
ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ