Δήμος Πετρούπολης

Έκκληση για τη μη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων.
Λόγω της ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου που διανύουμε και της βαρύτητας που έχει δοθεί στην αντιμετώπιση της κατάστασης από το προσωπικό του Δήμου Πετρούπολης, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιείται κανονικά η αποκομιδή απορριμμάτων από την Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ενώ δε θα πραγματοποιούνται οι μη επείγουσες εργασίες, όπως η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και κλαδεμάτων.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα, μπάζα και κλαδέματα, ώστε οι υπηρεσίες μας να συνεχίσουν να εργάζονται απρόσκοπτα για την προστασία και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.