Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.