Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 13 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  23ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.