Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 21 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.