Δείτε την πρόσκληση της 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 16 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  18ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.