Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  10ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.