Δείτε την πρόσκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  24ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.