Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 03 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.