Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  19ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.