Δείτε την πρόσκληση της 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 12:00 και τη ψήφο σας, από 12:00 έως 12:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  16ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.