Δείτε την πρόσκληση της 14ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  14ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.