Δείτε την πρόσκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

Αρχεία:
Πρόκληση της 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..