Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης – Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.