Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης.