Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.