Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει για τη χορήγηση Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

O Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει για το πρωτόκολλο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας με το ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), σύμφωνα με το οποίο προσφέρονται δωρεάν 17 νέες θέσεις φοίτησης στα Προγράμματα Σπουδών του (8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 352 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες) η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.

Μεταξύ των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών περιλαμβάνονται:
• Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης
• Άστεγοι
• Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους δηλώνοντας έως δύο θεματικές ενότητες ΜΟΝΟ μέσω διαδικτύου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ: https://www.eap.gr/…/prosfora-35-theseon-programmata-spoyd…/