Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. “Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2021-2022” και για τους τακτικούς και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίδεται αυτόματα.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 13 Αυγούστου 2021, η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 14 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2021, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/