Διαβάστε την ανακοίνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με την οποία, οι πάσης φύσεως βεβαιωμένες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α.,  οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 14-04-2014, δύνανται να καταβληθούν τμηματικά με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων και των προστίμων σε 24 έως 100 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.