ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΜΕΑ- ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΔΙΟΔΟΥ

Η οικονομική κρίση που ωθεί στην περικοπή κοινωνικών και οικονομικών παροχών ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρία, βρίσκει αντίθετη την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, η οποία προσπαθεί και συνεχίζει τις διευκολύνσεις στα ΑμεΑ. Η πόλη μας οφείλει να είναι φιλική και προσβάσιμη για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων για Θέση Στάθμευσης και Διόδου ΑμεΑ απευθυνθείτε στην :
Κρήτης 2, στον 2ο όροφο στα τηλ. 210-5064067, 210-5064076

Αίτηση απόκτησης διόδου ΑμεΑ
Δικαιολογητικά για την απόκτηση διόδου ΑμεΑ.
Αίτηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο.
Δικαιολογητικά για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου.