Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 18 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος-Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.