Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.