Δείτε την πρόσκληση της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  29ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.