Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, με την ευκαιρία του κλεισίματος των σχολικών μονάδων για το Πάσχα, πραγματοποίησαν σειρά εργασιών σε σχολεία της πόλης μας, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και στον εξωραϊσμό των υποδομών (βαψίματα).

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Παράλληλα, φρόντισαν για την αποκατάσταση πεζοδρομίων σε διάφορες γειτονιές της Πετρούπολης, με προτεραιότητα σε αυτά που είχαν υποστεί ζημιές από το ριζικό σύστημα των δέντρων, τα οποία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν αφαιρεθεί.

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Καθημερινές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της πόλης μας

Επίσης, αυτό το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας.