Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  12ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.