Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 26 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης.