ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.

Ο Δήμος Πετρούπολης, η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης του Δήμου μας και προκειμένου να στηρίξει παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών, ηλικίας 8-13 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους παιδεία, θα δεχτεί αιτήσεις για δωρεάν μαθήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις για αρμόνιο, δέκα (10) θέσεις για μπουζούκι και μία θέση για τουμπελέκι (επανεγγραφή).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης μας (Ελ. Βενιζέλου 131).

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Δ/νση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, στην οδό Κρήτης 2, στον 2ο όροφο, από τη Δευτέρα 25/11/19 έως και την Παρασκευή 29/11/19, από τις 09:30 έως τις 12:30.

Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση συμμετοχής από τον γονέα ή κηδεμόνα.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος, Ε1 και Ε9.

5. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.).

6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.

7. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τις αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.50.64.076 – 210.50.64.061.