Χορήγηση Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος για την Επανασύνδεση Παροχών Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Χορήγηση Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος για την Επανασύνδεση Παροχών Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ (2567/24-05-22, ΤΕΥΧΟΣ Β) προβλέπεται η δυνατότητα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί ή πρόκειται να αποσυνδεθούν έως τις 30 Ιουνίου 2022 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, επί της οδού Κρήτης 2 (2ος όροφος).
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
• Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) όλων των μελών του νοικοκυριού
• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., εφόσον υπάρχει, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού
• Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον
κ. Δημήτρη Αγγελινά στο τηλέφωνο: 210-5064076 και στο email: koinonikipolitiki@petroupoli.gr
Επίσης για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν και στον αριθμό 15902 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

 

Χορήγηση Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος για την Επανασύνδεση Παροχών Ηλεκτρικού Ρεύματος.