Δήμος Πετρούπολης

Σύμφωνα με τα δελτία σεισμικού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι ΚΤΥΠ Α.Ε., το 2ο ΓΕΛ Πετρούπολης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου και κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση.
Ο Δήμος Πετρούπολης έχει ήδη πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με την λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας.
Ο Δήμος μας είναι σε αναμονή της απόφασης για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το 2ο ΓΕΛ Πετρούπολης, που θα ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γ’ Αθήνας (ως η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία).
Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα υπόλοιπα σχολεία της πόλης, έχουν αναλάβει την αποκατάστασή τους τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου μας.