Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.