Δείτε την πρόσκληση της  1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 24 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,
(αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00 και τη ψήφο σας, από 19:00 έως 20:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.