Δείτε την πρόσκληση της  13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις  27 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00 και τη ψήφο σας, από 19:00 έως 20:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr,)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 13ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.