Το «Planetarium On The Go» έρχεται στην Πετρούπολη!

Ενημέρωση για τη μη πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Ψηφιακού Πλανηταρίου

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη διήμερη εγκατάσταση του Ψηφιακού Πλανηταρίου στις 28 & 29 Δεκεμβρίου 2023, που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου, δεν θα πραγματοποιηθεί.