Δείτε την πρόσκληση της  7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 03 Μαϊου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι
11:30 και τη ψήφο σας, από 11:30 έως 12:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα το οποίο είναι κατεπείγον, λόγω χρονικών προθεσμιών ενόψει των
επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 7ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.