Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 23 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  2ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.