Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την  Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής
Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.